oratorium

Autorské pásmo Jarmily Bekové vychází z novozákonních evangelijních příběhů o narození Ježíše Krista, integruje však také parafráze starozákonních proroků zvěstujících příchod Mesiáše. Známý příběh, jehož kulisy a hlavní postavy zůstávají nezměněny, Josef, Marie, andělé, malý Ježíš, Betlém.

Podobně jako ve své předchozí tvorbě (velikonoční Pašije) se autorka zamýšlí nad všedními lidskými dny, do nichž náhle vstoupí okolnosti, jež je hluboce promění. Nechává nahlédnout do pocitů Marie, dívky s čistým srdcem, vyvolené, která žasne nad dítětem ve svém nitru, do zmatku a bolesti Josefa, jenž se musí nejprve vyrovnat s ponížením, hořkostí, ale ná- sledně přijímá svůj úkol. Vypravěč uceluje a posouvá děj odehrávající se v krátkém časovém úseku, do nějž vstupuje laskavě a konejšivě i sám Gabriel, zvěstovatel.

Informace

 

 1. 12. od 19h – Husův sbor (Olomouc)
9. 12. od 18h – Aula Vysoké školy báňské (Ostrava)

Vstupenky je možné objednat na mailu bekovajarmila@gmail.com, dále v Informačním centru Poruba (Hlavní třída 583/105) a na smsticket.cz

Olomouc 12. 12. 2017

Program

Ke stažení v PDF

Brno 15. 12. 2017

Účinkující

Zobrazit více

Foto – Pašije 2016

CHTĚLI BYSTE NÁS PODPOŘIT?

Jaký je náš cíl?

Naším cílem je sdružovat lidi, kteří chtějí hrát, zpívat, tancovat, dělat radost sobě i druhým. Projekty mají komunitní charakter s přesahem i do dalších měst. Protože jsme organizací neziskovou, vaše pomoc nám umožní pokrýt největší náklady (pronájem akusticky kvalitního sálu a propagace).

Partneři