Jarmila Beková

autorka & Marie

Učí češtinu a francouzštinu na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Od roku 2007 je doktorkou filozofie v oboru románské jazyky, během svého působení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se jako vedoucí autorského týmu podílela na vzniku a vydání řady učebnic francouzštiny Allez hop! 1 a 2, vyučovala syntax, morfologii a didaktiku francouzštiny.

Její celoživotní láskou je však již od dětství hudba. Pevné hudební základy získala na experimentální ZŠ na tř. Svornosti s rozšířenou hudební výchovou. Věnovala se hře na klavír u Jitky Kunzfeldové, sólovému zpěvu u Hany Keferové, dr. Ludmily Zapletalové a působila v mnoha pěveckých sborech (Akademický sbor Žerotín, Concordia), kapelách a hudebních seskupeních.

Její cesta ke komponování vedla přes písně až k dosud největšímu realizovanému autorskému projektu, představení Pašije, ucelenému pásmu 13 písní a recitace. Jeho premiéra v Moravském divadle Olomouc se uskutečnila na jaře roku 2016 a bylo reprízováno  i v dalších městech (Kroměříž, Třinec, Prostějov, Brno, Nové Město na Moravě).

Ivan Holas

Vypravěč

Vystudoval češtinu+hudební výchovu a muzikologii na MU v Brně, pěvecké školení získal a dodnes prohlubuje od různých domácích i zahraničních lektorů (H. Horká, J. Klecker, H. Málková, Dita Kosmáková, A. Bauer, Evelyn Tubb&Michael Fields ad.). Hudbě se věnuje většinou spíše jen poloprofesionálně či amatérsky, zato však velmi intenzivně. Působí stabilně ve čtyřech vokálních tělesech (Ars Brunensis Chorus, a cappella sextet Bartet, Black Uganda Choir a Brněnský ekumenický sbor), navíc často hostuje s dalšími soubory téměř všech žánrů (od renesanční polyfonie až po soudobou vážnou hudbu, jazz, rock, šanson i etno music). Kromě koncertů a nahrávání pro domácí i zahraniční společnosti účinkoval také v divadelních představeních a scénických projektech Komorní opery JAMU, Národního divadla Brno či Městského divadla Brno.

František Herz

Josef

Pochází z města Brna a v tomto městě také studuje na Janáčkově akademii múzických umění, konkrétně obor Muzikálové herectví. Mimo školní projekty se ve svém volném čase věnuje skládání písní a jejich nahrávání. Dalším nezanedbatelným koníčkem je pro něj kapela, se kterou vystupuje již čtvrtým rokem a se kterou navštívil festivaly jako Campfest, UNITED, Kefasfest, Lumen, atd. Letošním rokem vydává s kapelou debutové album, kterému v poslední době odevzdává, hned po škole, nejvíce času. Miluje zpěv, hru na kytaru a skladby většiny českých písničkářů, ke kterým by se chtěl jednou se svojí tvorbou připojit.

Dušan Kraus

Gabriel

Je studentem 4. ročníku muzikálového herectví na JAMU v Brně, muzikálům se věnuje víceméně od mala. Momentálně ho můžete vidět v Divadle na Orlí, v inscenacích Anna Kareninová a Zítra to spustíme. Spolupracoval i s operou JAMU v opeře Kouzelná flétna a taky v operetách Vdova Grapinova a Zasnoubení při lucernách. Ještě na konzervatoři rok hostoval ve Státním divadle Košice, mezi jeho záliby patří sport, vaření, dobrá kniha, akrobacie, step, tanec a především divadlo.

Jan Gottwald

dirigent

Studoval na hudebně-estetické sekci Slovanského gymnázia a klavír s varhanami na ZUŠ Žerotín u Vladimíra Sobotky, předního českého varhaníka, který se zabývá tzv. dobovou interpretací. Na konzervatoři v Brně a Ostravě dále varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv. Následně pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů. Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník, sbormistr a dirigent, hudební skladatel, aranžer, organizátor a doprovazeč.

Pravidelně spolupracuje s řadou uměleckých souborů věnujících se obnoveným premiérám české, moravské a rakouské figurální hudby 17. – 19. stol. a poučené interpretaci hudby vůbec (Musica Figuralis, Ensemble Damian, Ars Brunensis Chorus a další). Koncertně vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Itálie).

V současné době je pedagogicky činný jako středoškolský profesor na Slovanském gymnáziu v Olomouci, jako učitel na ZUŠ Žerotín a v Katedrálním vzdělávacím středisku při arcibiskupství a zároveň působí jako organolog Arcibiskupství olomouckého, kde je členem Subkomise pro liturgickou hudbu, a dokumentátor varhan při Národním památkovém ústavu.

Vítězslav Šlahař

vypravěč

Je profesionální hudebník, vystudoval zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od konce studií působí jako zpěvák v několika profesionálních hudebních tělesech zaměřených na klasickou hudbu (Český filharmonický sbor Brno, Czech ensemble baroque, Ensemble Damian aj.).

Pracuje též jako hlasový pedagog na různých typech škol (ZUŠ, konzervatoř, univerzita). Své hudení vzdělání si rozšířil na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 úspěšně obhájil disertační práci a získal doktorský titul. Je aktivním křesťanským pracovníkem v Církvi Nová naděje Olomouc.

Od roku 2011 pořádá se svým týmem v olomouckém U-klubu pravidelné celovečerní hudební projekty zaměřené na interpretaci soudobé křesťanské populární hudby. Má manželku a čtyřletého syna.

Marie Tesárková

sbormistryně

Od dětství je hudba jejím velkým koníčkem. Láska ke klavíru a zpěvu ji zavedla až ke studiu Hudební výchovy a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Již od střední školy je aktivním hudebníkem v Apoštolské církvi – ať už v místním sboru (AC Kolín) nebo i na různých větších (i mezidenominačních akcích). Sama také písně skládá a věří, že zpěv a vůbec aktivní zapojení lidí v hudbě může přinést mnoho radosti. Proto je ráda za každou příležitost, kdy může tuto radost rozdávat.

Daniel Rymeš

Gabriel

Studoval osmileté gymnázium v Brně – Řečkovicích, poté JAMU, obor muzikálové herectví, které završil v roce 2015 absolventskou rolí Prince Tamina v představení PA-PAPAPA-PA-PA v Divadle na Orlí. Po ukončení školy zůstává na akademické půdě JAMU jako externí pedagog intonace, hudební nauky, sluchové analýzy a ansámblového zpěvu.

Od roku 2015 je ve stálém angažmá v Městském divadle Brno, kde ztvárnil role v mnoha úspěšných muzikálech (např. Chaplin, Titanic, Bítls, Radúz a Mahulena, Děsnej pátek). Ve svém volném čase se věnuje tanci v nejrůznějších podobách, sportům všeho druhu, zpěvu a hlasovým technikám, beatboxu a hře na cokoliv, co vydává zvuk a není hudebním nástrojem. V angažmá MdB je od roku 2015.

Radek Novotný

Josef

Nastoupil na JAMU – obor muzikálové herectví. Během studia v Divadelním studiu Marta účinkoval v inscenacích Princezna T. jako Truffaldino a Cyrano z předměstí jako manažer Derma. Absolvoval v roli vévody Lorenza v původním muzikálu Masky. V posledním ročníku také nazkoušel titulní roli muzikálu Romeo a Julie v Těšínském divadle.
Již během studia na Janáčkově akademii započal spolupráci s Městským divadlem Brno, kam jako externista nastoupil do muzikálu Jesus Christ Superstar. Poté následovalo několik dalších projektů v témže divadle a v srpnu 2007 přijal nabídku do angažmá jako sólista zpěvohry. Měl možnost účinkovat v mnoha muzikálech, ale také v několika činohrách a koncertních představeních (Magical Broadway a The Stars of Musical).

Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové

pěvecký sbor

Vznikl z Pěveckého sboru Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, jenž byl založen roku 1994 profesorkou Lenkou Mlynářovou. Klasický repertoár následovala řada významných projektů, slavné muzikály Jesus Christ Superstar, Hair, Godspell. Dále uvedli např. C. Orff (Carmina Burana), P. Helebrand (Evangelium podle houslí)  T. Hanzlík (Labyrint vášně), B. Britten (Noemova archa), A. Ramíréz (Kreolská mše), J. J.Ryba (Česká mše vánoční), N. Luboff (Africká mše), J. Hnilička (Jazzová mše), R. Mlynář (Rocková mše). Spolupracovali s postiženými dětmi v projektu Šíleně smutná princezna, úspěšně se účastnili celostátních i mezinárodních soutěží a jsou nositeli Ceny města Olomouce.

Tomáš Staněk

klavír

Služebně nejmladší, ale věkově nejstarší člen kapely (což byste nepoznali), který hrával ještě bigbítové tancovačky, když neexistovaly kluby. Má rád jazz, celý život hledá, jak dělat hudbu pro Boha, aby měla vnitřek a zároveň byla formálně dobrá. Hrával se zlínskou kapelou Rumpál, později s John de Jong band a AMM band.

Honza Beran

baskytara

Hraje na baskytaru, své hudební vzdělání zúročil v kapelách Poletíme, Awaken. V minulosti také Heaven’s shore. Spolupracoval s Ginou, s níž také absolvoval turné v Americe.

 

Jarda Flek

elektrická kytara

Hraje na elektrickou kytaru, prošel mnoha hudebními seskupeními, s Janou Krejčí natočil album jejích autorských písní. Odmala ho muzika fascinovala a provázela ho se vší svou silou v dobrých i zlých časech. Pašije symbolizují extrémně „zlý čas“ s dobrým koncem a umělci se odedávna pokoušejí vystihnout jeho intenzitu, věří, že se to dobře podaří i nám… Jako každý hudebník, i on pořád něco dokupuje a vyměňuje, aby zvuk byl co nejlepší.

Libor Orel

bicí a perkuse

Do roku 2005 se živil jako středoškolský učitel angličtiny, pak odešel na “volnou nohu”. V současné době učí na ZUŠ v Novém Městě na Moravě, hraje v kapelách: AMM band, Karel na nákupech (www.karelnanakupech.cz) a příležitostně s dalšími seskupeními. V minulosti také Awaken. Založil soubor bicích nástrojů Asaf, se kterým hraje převážně jeho autorskou tvorbu. Nahráli dvd s názvem “Asaf live” a vystupovali na mnoha různých hudebních akcích. Jeho muzikantským i životním krédem je: “Nezáleží na tom, kolik slov umíš, ale na příběhu, který vyprávíš.”

Tom Zejda

akustická kytara

Na kytaru začal hrát jako samouk v roce 1987. I přesto, že neumí noty, hraje s nadšením pro Krista. Celkem si sám postavil už šest kytar. Je milovníkem country a kapely Jars of Clay.

 

Lenka Dohnalová-Mlynářová

sbormistryně

Učí od roku 1994 na Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně, kde založila pěvecký sbor a nazkoušela s ním několik hudebně-dramatických projektů (výběry písní z Jesus Christ Superstar, Hair, Godspell, Evangelium podle houslí P. Helebranda, Labyrint vášně T. Hanzlíka, Zbojnická balada). Nejstarší generace jejích studentů vytvořila při Hv PdF UP Olomouc Komorní sbor a pod Lenčiným vedením se věnuje jazzu a vážné hudbě 20. století (Kreolská mše, Africká mše, Carmina Burana, tvorba E. Whitacra). Současně vede ženský prostějovský sbor Proměny.

Kolegové, současní i bývalí studenti, Olomoučané – ti všichni ji znají jako osvícenou a stále ještě nezlomenou češtinářku a skvělou hudebnici.

Christian Klett

sbormistr

Christian Klett těží ze svých dlouholetých zkušeností středoškolského učitele hudby v Německu. Třicet let také vedl mládežnický orchestr. V důchodu se přestěhoval do Olomouce, kde se věnuje výuce němčiny a překládání. Je aktivním členem Akademického sboru Žerotín působícího jako filharmonický sbor Moravské filharmonie Olomouc. S tímto sborem nastudoval mnohá klasická díla uváděná v Olomouci i po celé České republice.